Over ons

Historie van de Kadoelenwerf.

Tot 1985 was de Kadoelenwerf eigendom van de heer Postma en in gebruik als scheepssloperij en handel in gebruikte scheepsonderdelen, waarbij de te slopen schepen aan de westzijde van het terrein stukje bij beetje door een oude kraan de wal op werden getrokken en dan d.m.v. snijbranders in stukken werden gebrand. Het ijzer werd verkocht en de nog bruikbare onderdelen werden op het terrein en in diverse loodsen opgeslagen om eveneens verkocht te worden, voornamelijk aan eigenaren van historische schepen, de zogenaamde bruine vloot.

Het terrein is indertijd ontstaan vanuit een buitendijks ondiep stuk water dat door aannemers en later door het kabelontmantelingsbedrijf, de firma Moes, is volgestort. Na het realiseren van het zijkanaal I ontstond een stuk opslagterrein gelegen naast het reeds langer bestaande terrein van het Hoogheemraadschap aan de Landsmeerderdijk 138. Ook dit terrein werd door de firma Moes gehuurd. Beide terreinen werden door de firma Moes onderverhuurd aan respectievelijk de heer Postma en de heer de Koning, die op nummer 138 een autotectylbedrijf beheerd.

Ontwikkeling kadoelenwerf in foto’s, van scheepssloperij tot volwaardige jachthaven:

Toen de familie Smit, bij monde van Ruud Smit, in 1984 interesse toonde om de scheepssloperij van de heer Postma, die vanwege zijn hoge leeftijd zijn bedrijf te koop aanbood, over te nemen, is contact opgenomen met de gemeente om inzicht te krijgen in de diverse huurverhoudingen. Zowel de gemeente als het Hoogheemraadschap wilden graag af van de onderhuursituatie. Na maandenlange onderhandelingen werd een akkoord bereikt. De firma Moes deed afstand van zijn huurrecht en de gemeente en het Hoogheemraadschap verhuurden respectievelijk de Landsmeerderdijk 120 aan de Kadoelenwerf en de Landsmeerderdijk 138 aan het tectylbedrijf De Koning.

Ontwikkeling Kadoelenwerf in foto’s, van scheepssloperij naar volwaardige jachthaven:

Het terrein was zeer onregelmatig en door verzakkingen en afkaveling grillig van vorm (zie ook afbeelding 2). Bovendien was er geen water, elektra, telefoonaansluiting en riolering. Al deze zaken hebben wij in de loop der jaren zelf aangelegd. Tevens hebben we langs een groot deel van de wallenkant beschoeiing geplaatst om verdere verzakking te voorkomen.Wij wilden het terrein geschikt maken voor het gebruik als jachthaven met ligplaatsen in het water en ’s winters mogelijkheden voor stalling op de wal.

Tussen 1985 en 1995 hebben er meerdere uitbreidingen en veranderingen plaats gevonden. Oude loodsen zijn vervangen, het aantal ligplaatsen is diverse malen uitgebreid, er zijn steigers veranderd c.q. bijgebouwd en de hoeveelheid gehuurd water is toegenomen. Al met al verliep de realisering van de jachthaven weliswaar langzaam maar gestaag.

Al met al heeft de Jachthaven Kadoelenwerf aan de Landsmeerderdijk in de afgelopen 25 jaar een totale metamorfose ondergaan, heeft zij bewezen in een duidelijk behoefte te voorzien en maken jaarlijks 250 booteigenaren (gezinnen) er gebruik van om hun hobby en recreatiemogelijkheden te bezigen.

De jachthaven zoals deze er in 2015 uitzag. Inmiddels zijn er alweer meer (steiger)uitbreidingen geweest:

Marien Smit is sinds 2000 steeds meer betrokken geraakt bij het bedrijf. Dit is sinds 2005 geïntensiveerd. In 2007 is Marien het bedrijf gaan huren en ligt de dagelijkse leiding ook in zijn handen. Begin 2015 heeft Nick Smit, de tweelingbroer van Marien, besloten ook in het bedrijf te stappen. Inmiddels hebben de gebroeders Smit het bedrijf in zijn geheel overgenomen van hun vader en zal de Kadoelenwerf onder hun handen alleen maar meer gaan groeien.

Reageren is niet mogelijk