Algemene voorwaarden en regels

Werfreglement

Naast de onderstaande punten is bij ons ook het HISWA reglement van kracht. Dit reglement kunt u vinden via deze link

 1. Uw schip dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.
 2. De Jachthaven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade in het algemeen.
 3. Het is niet toegestaan derden aan uw boot te laten werken op onze werf. Dit mag alleen na steeds overleg en explicite toestemming van de directie.
 4. v.m. de brandvoorschriften mogen zich in, op of onder de boot geen gasflessen bevinden. Deze dient u dus mee naar huis te nemen.
 5. Het is ten strengste verboden de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieu-verontreinigende stoffen. Het is tevens ten strengste verboden deze stoffen te lozen in de wasbak of direct in het kanaal.
 6. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen geen machines in werking zijn en mogen er geen lawaaiveroorzakende activiteiten worden verricht. Van maandag t/m zaterdag tussen 19.00 en 09.00 uur geen lawaaiveroorzakende activiteiten toegestaan.
 7. Bij werkzaamheden aan de buitenkant van de boot is men verplicht een opvangzeil te gebruiken. Het opgevangen vuil dient u in een stevige vuilniszak, op een door ons aangewezen plaats te zetten. Indien U t.b.v. schuurwerkzaamheden een schuurmachine of iets dergelijks gebruikt, dient deze minimaal van een stof opvangzak te zijn voorzien. De voorkeur verdient een mechanische afzuiging d.m.v. een aangesloten stofzuiger.
 8. Bij slijpwerkzaamheden dient men de boot dusdanig af te dekken dat er geen slijpsel op de andere boten kan komen.
 9. Werkzaamheden uitgevoerd door derden alleen na overleg met de beheerder.
 10. Na afloop van de werkzaamheden dient men de ruimte onder en rondom de boot op te ruimen (iedere dag). Dus geen verfblikken of andere chemische producten laten slingeren.
 11. De vuilcontainer is niet bestemd voor verbouwings- of chemisch afval, dit dient men mee naar huis te nemen. Dus geen houtafval, verfblikken, kwasten, accu’s, olieblikken, lijmresten etc. in de container !!!
 12. Al het afval dat u wel in de vuilcontainers stort, moet in een vuilniszak zitten. Dus geen los afval in de vuilcontainers.
 13. Na 1 April mag er na 12.00 uur alleen nat geschuurd worden. Dit in verband met andermans schilderwerkzaamheden.
 14. Indien U gebruik maakt van de goedkope bouw afdekzeilen is uitsluitend de donkergroene uitvoering toegestaan, (bij ons verkrijgbaar).
 15. De open boten dienen goed afgedekt te worden, zodat er geen water in komt te staan. De afdekzeilen dient men regelmatig te controleren op de bevestiging.
 16. Op de dag van het te water laten van de boot dient er voldoende en degelijk touw binnen handbereik te zijn. U dient Uw schip zelf naar Uw vaste ligplaats te varen of, indien U geen zomerstalling bij ons heeft in overleg met de beheerder Uw schip elders af te meren. De boten die in het water blijven, dienen op degelijke wijze afgemeerd te zijn. Men dient dit regelmatig te controleren.
 17. Men dient respect op te brengen voor andermans eigendommen.
 18. Bij schoonmaken van schip met water dient U eerst naar onze kanaal pomp te vragen!
 19. Het is niet toegestaan om derden zonder expliciete toestemming van de beheerders aan uw vaartuig te laten werken.
 20. Bij overtreding van de bovenstaande regels kunt u aansprakelijk gesteld worden.

LATEN WIJ ALLEN DE WERF SCHOON, NETJES EN GEZELLIG HOUDEN!

Reageren is niet mogelijk